Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Ofte stilte spørsmål

Her er noen av de vanligste spørsmålene om avtalene med Norwaco.

 • Hvorfor trenger jeg avtale i forbindelse med undervisning?

  For å bruke lyd og levende bilder i undervisning må man ha samtykke fra rettighetshaverne. Norwaco er en paraplyorganisasjon for opphavere, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter i lyd og billedproduksjoner og representerer gjennom fullmakter, norske og utenlandske rettighetshavere samt en rekke kringkastere.

  Fullmaktene suppleres av åndsverkslovens bestemmelser om avtalelisens.

  Fordi det er så mange rettighetshavere involvert i audio- og audiovisuelle verk/produksjoner, er det tidkrevende og komplisert å innhente samtykke fra alle. Norwaco representerer hele spekteret av rettighetshavere. Det vil i de fleste tilfeller være nok å inngå én avtale gjennom Norwaco, for å kunne bruke audio- og audiovisuelle verk på de aktuelle områdene.

 • Hva er en AV-lisens?

  Avtale om opptak av kringkastingsprogram (AV-lisens) gir rett til bruk av kringkastingsprogrammer i egen undervisnings og barnehagevirksomhet. Alle NRKs TV- og radiokanaler, en rekke europeiske TV-kanaler samt de fleste norskproduserte spillefilmer er inkludert i avtalen. AV-lisensen gir også anledning til å bestille opptak fra AV-sentralenes programtilbud.

 • Hva omfatter en AV-lisens?

  AV-lisens gir tillatelse til:

  • Opptak og bruk av NRKs TV-kanaler og en rekke TV-kanaler fra andre europeiske land
  • Opptak og bruk av alle NRKs radiokanaler
  • Digital og analog lagring av opptak
  • Bruk av klipp
  • Bestilling av opptak fra AV-sentralene
  • Deling av opptak internt i skolene og barnehagene
  • Opptak og bruk av norske spillefilmer
 • Kan universiteter og høyskoler inngå tilleggsavtale om Musikklisens?

  Det tilbys per i dag ingen avtale gjennom Norwaco for bruk av musikk i universiteter, høyskoler og private skoler. Dette må klareres individuelt med hver enkelt opphavsmann eller produsent.

 • Hvem er det som inngår avtaler for min undervisningsvirksomhet?

  Med bakgrunn i lærerstedenes behov, har Norwaco forhandlet frem mønsteravtaler for bruk av lyd og levende bilder i undervisningen med KS (kommunesektorens organisasjon) og Universitets og høgskolerådet (UHR). Avtalene inngås mellom skoleeier og Norwaco.

  • For barnehager, barneskoler og ungdomskoler er det din kommune som inngår avtaler.
  • For videregående skoler er det fylkeskommunene som inngår avtaler.
  • For universiteter, høyskoler, private skoler og folkehøyskoler er det det enkelt undervisningstedet som inngår avtale.

  Ta kontakt med Norwaco på telefon 23 31 68 00 eller send e-post til norwaco@norwaco.no.

 • Kan jeg som ansvarlig for undervisningen, påvirke at vi får slike avtaler?

  Har ikke ditt læringssted tilgang til å bruke TV og musikk på en lovlig måte, tar du kontakt med de som er ansvarlige for slike avtaler på læringsstedet. Se spørsmålet ovenfor.

 • Jeg strømmer bare fra nrk.no – trenger jeg da en avtale?

  Strømming av radio- og TV-programmer direkte fra nettet i undervisningen kan kun skje uten avtale/samtykke fra rettighetshavere så lenge det skjer til en krets som ikke anses som «offentlig» i henhold til åndsverkloven § 3 (som sier at offentlig fremføring og overføring til allmennheten er underlagt opphavers enerett).

  Det er vanskelig å si noe eksakt om hvor grensen går mellom privat og offentlig fremføring, da det er de personlige båndene mellom tilhørerne/tilskuerne som er avgjørende. Fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning ansees som privat (åndsverkloven § 43). Dersom man fremfører for en større krets, for eksempel når flere klasser slås sammen, må imidlertid fremføringen klareres med rettighetshaverne.

 • Hvor får jeg som lærer tilgang til materiell som ikke ligger på nrk.no?

  Norwaco har bare med selve avtaleforholdet å gjøre. Når kommunen eller fylkeskommunen har inngått avtale med Norwaco, kan skolene skaffe seg opptak ved å ta opp program selv eller bestille opptak her:

  AV-sentralen i Kristiansand
  https://avsentralen.no/
  post.avsentralen@kristiansand.kommune.no

 • Hvordan får rettighetshaverne betalt for bruken?

  Det vederlaget som betales til Norwaco, fordeles videre til rettighetshaverne. På den måten får rettighetshaverne tilført midler som bidrar til ny produksjon av audio- og audiovisuelle verk. Norwaco fordeler hovedsakelig vederlag kollektivt til medlemsorganisasjonene.

  Disse fordeler vederlagene videre. Utenlandske rettighetshavere har også krav på vederlag, på samme måte som norske rettighetshavere har krav på vederlag fra land hvor deres verk brukes. Vederlagsmidler til og fra Norge går gjennom utvekslingsavtaler Norwaco har med organisasjoner i andre land.

 • Hvordan kan Norwaco lisensiere denne bruken?

  Norwaco representerer medlemmene i 36 medlemsorganisasjoner, samt en rekke utenlandske rettighetshaverorganisasjoner gjennom fullmakt. På vegne av disse, inngår Norwaco avtaler om bl.a. opptak av TV- og radioprogrammer til bruk i undervisningsinstitusjoner. Disse avtalene suppleres av avtalelisensbestemmelser i åndsverkloven.

  Les mer om dette på siden om avtalelisens.

 • Kan vi vise TV i kantinen på skolen med AV-lisens fra Norwaco?

  Norwacos avtaler gjelder kun bruk i undervisningsvirksomhet. Det vil si i aktiviteter som har et pedagogisk formål. Det å vise TV i kantinen for sosiale formål, omfattes således ikke. En slik fremføring, enten det skjer ved strømming fra nett-TV eller på annen måte, krever eget samtykke. Norwaco har dessverre ikke per dags dato avtaler som dekker slik fremføring.

 • Min skole har allerede en avtale med TONO, trenger vi da avtale med Norwaco?

  TONOs avtale med kommuner og fylkeskommuner gjelder kun fremføring/avspilling av musikk. Bruk av musikk på annen måte enn ved fremføring, eksempelvis ved å kopiere musikk eller sette musikk til et filmverk eller en tekst, dekkes ikke av avtalen med TONO. Til dette trenger skolen i tillegg en avtale med Norwaco.

 • Når trenger jeg en Musikklisens for min skole eller barnehage?

  Laster du ned, kopierer eller bruker musikk på annen måte i undervisningen? Får elevene i oppgave å lage musikkvideoer hvor de legger musikk på egne filmopptak? Dette er bruk som dekkes av Musikklisensen.

  Musikklisensen gir deg rett til å kopiere innspilt musikk og gjøre opptak av elevers og læreres egen fremføring av musikkverk til bruk i egen undervisning- og barnehagevirksomhet. Avtalen forutsetter at kommunen eller fylkeskommunen har inngått avtale om opptak av kringkastingsprogram.

 • Hva omfatter en Musikklisens for skole og barnehage?

  Musikklisens gir tillatelse til:

  • Kopiering og bruk av utgitte lydfiler/fonogrammer
  • Kopiering og bruk av opptak av egne musikkfremføringer
  • Digital og analog lagring
  • Deling internt i skolene og barnehagene
  • Synkronisering/sammenstilling av musikk og eksempelvis levende bilder
  • Bruk av musikk i barnehager

  Musikklisens er en tilleggsavtale til AV-lisensen og kan ikke inngås uten AV-lisens.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993