Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Gjensidige representasjonsavtaler med andre organisasjoner

For å sikre at både norske og utenlandske rettighetshavere får kompensasjon når innhold de har bidratt til brukes i andre land, inngår Norwaco gjensidige representasjons- og utvekslingsavtaler med utenlandske organisasjoner for rettighetshavere.

Avtalene regulerer representasjon innenfor alle Norwacos virkeområder, for ulike former for bruk av innhold og hvordan utvekslingen av godtgjørelse skal finne sted. Se også samarbeidspartnere.

Oversikt over avtalene

Organisasjon Land Rettighetshavere
560 Media Storbritannia Audiovisuelle produsenter
Agicoa Verden Audiovisuelle produsenter
AIE Spania Musikere
AISGE Spania Dansere, sceneinstruktører, skuespillere
AKKA/LAA Latvia Illustratører/filmarbeidere, manusforfattere, regissører
ALCS Storbritannia Manusforfattere
ASDACS Australia Audiovisuelle produsenter
AWGACS Australia Manusforfattere
BECS Storbritannia Dansere, skuespillere
Compact Media Storbritannia Audiovisuelle produsenter
Copydan Danmark Alle rettighetshavergrupper (unntak: komponister, audiovisuelle produsenter)
Copyro Romania Manusforfattere
Copyswede Sverige Alle rettighetshavergrupper (unntak: komponister, audiovisuelle produsenter)
CSCS Canada Manusforfattere
DAMA Spania Manusforfattere, regissører
DIRECTORS UK Storbritannia Regissører
DRCC Canada Regissører
DRCC Canada Regissører
EGEDA Spania Audiovisuelle produsenter
EJI Ungarn Dansere, musikere, skuespillere
FMAA Albania Illustratører/filmarbeidere, manusforfattere, regissører
FRF Sverige Audiovisuelle produsenter
GDA(IE) Portugal Dansere, musikere, skuespillere
GRAMEX Finland Musikere
GWFF Tyskland Audiovisuelle produsenter
IHM Island Alle rettighetshavergrupper (unntak: komponister, audiovisuelle produsenter)
Isocratis Hellas Filmarbeidere
Kopiosto Finland Alle rettighetshavergrupper (unntak: komponister, audiovisuelle produsenter)
LIRA Nederland Manusforfattere
Literar Mechana Østerrike Manusforfattere
NORMA Nederland Dansere, musikere, skuespillere
OAZA Tsjekkia Lyddesign
OOA-S Tsjekkia Illustratører/filmarbeidere
PPL Storbritannia Musikere
PRD Danmark Audiovisuelle produsenter
PROCIREP Frankrike Audiovisuelle produsenter
RAL (Kobalt Music) Storbritannia Musikere
RAAP Irland Musikere, skuespillere
SACD Frankrike Illustratører/filmarbeidere, manusforfattere, regissører
SAMI Sverige Musikere
SCAM Frankrike Journalister, manusforfattere, regissører
Screen Craft Rights Storbritannia Illustratører/filmarbeidere
SENA Nederland Musikere
SGAE Spania Manusforfattere, regissører
SIAE Italia Manusforfattere, regissører
SSA Sveits Illustratører/filmarbeidere, manusforfattere, regissører
Suissimage Sveits Illustratører/filmarbeidere, manusforfattere, regissører
VAM Østerrike Audiovisuelle produsenter
VdFS Østerrike Illustratører/filmarbeidere, regissører, skuespillere
Vevam Nederland Regissører
VG BILD-KUNST Tyskland Illustratører/filmarbeidere, regissører
VG WORT Tyskland Manusforfattere

Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993