Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Kopiering til privat bruk

Kultur er til for å deles

Som privatperson kan du kopiere åndsverk og annet beskyttet materiale som f.eks. musikk, film, TV-innhold, lydbøker, tekst og visuelle verk gratis og dele med nære venner og familie. Denne retten er fastsatt i åndsverkloven for å sikre allmennhetens tilgang til kultur.

Rettighetshaverne får økonomisk kompensasjon gjennom en årlig bevilgning i statsbudsjettet. For 2023 har Norwaco mottatt 54,6 millioner kroner til individuell fordeling til norske og europeiske rettighetshavere. Som følge av høyere prisvekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2023 er det foretatt en ekstraordinær prisjustering av budsjettet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023, som innebærer en økning i dette beløpet på ca. 1,2 millioner kroner.

I Statsbudsjettet for 2024 er det bevilget 58 090 000 kroner til individuell fordeling til norske og europeiske rettighetshavere gjennom Norwaco.
Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993