Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Ansatte

Norwacos administrasjon

Finn rett medarbeider i oversikten nedenfor, eller benytt generell kontaktinformasjon og kontaktskjema nederst på sidene.

Elin Urkedal

Direktør

eu@norwaco.no

23 31 68 03 / 917 39 393.

Ansvar for daglig ledelse av Norwaco. Sørge for effektive klareringsløsninger til nytte for brukere og rettighetshavere, motivere en kompetent stab og rapportere til et bredt sammensatt styre for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter.

Foto: Guro Skjelderup

Sigrid H. Rauboti

Økonomi- og administrasjonsansvarlig

sr@norwaco.no

23 31 68 00 / 23 31 68 10

Ansvar for budsjett, regnskap, fakturering, leverandøroppfølging, kontoradministrasjon og service overfor kunder og medlemsorganisasjoner.

Foto: Jon H. Knudtzon

Hilde Agnethe Clason

Storkundeansvarlig

hac@norwaco.no

928 85 843

Kundeansvar for kommersielle TV-distributører, herunder distribusjonsavtaler for public service- og kommersielle kanaler (Fellesavtalen og K-avtalen). Forretningsutvikling innenfor TV-distribusjon og på øvrige forvaltningsområder.

Foto: Stine Østby

Jon Harald Knudtzon

Kommunikasjonsansvarlig

jhk@norwaco.no

23 31 68 04

Ansvar for kommunikasjon med Norwacos medlemmer. Nettsider, nyhetsbrev, årsmelding, medlemsmøter, kurs og annen oppfølging av medlemsorganisasjonene. Kundeinformasjon i samarbeid med kundeansvarlig.

Foto: Guro Skjelderup

Ingelin Skaret

Juridisk seniorrådgiver

is@norwaco.no

23 31 68 06

Generell juridisk bistand. Deltar i forhandlinger om nye og reviderte avtaler. Særskilt ansvar for forvaltningskontrakt med medlemsorganisasjoner og høringssvar ved ny lovgivning. Fagansvarlig for undervisnings- og arkivområdene. Har også ansvar for individuelle krav og henvendelser vedrørende avtalen om NRKs bruk av arkiv. Foto: Guro Skjelderup

Simen Halsan Øien

Juridisk rådgiver

sho@norwaco.no

23 31 68 13

Generell juridisk bistand. Deltar i forhandlinger om nye og reviderte avtaler. Arbeider særlig innenfor områdene TV-distribusjon og privatkopiering og har ansvar for inngåelse og oppfølging av Norwacos avtaler med utenlandske organisasjoner.

Foto: Guro Skjelderup

Else Krogager Henriksen

Avtalekonsulent

eh@norwaco.no

23 31 68 08

Kundeansvar for ikke-kommersielle TV-distributører og for kommuner/fylkeskommuner/skoler som bruker audio- og audiovisuelt innhold i undervisningen.

Foto: Guro Skjelderup

Roberto Galella

Konsulent IT- og kundebehandling

rg@norwaco.no

23 31 68 07

IT-ansvarlig, med fokus på drift og utvikling av systemer for kundebehandling og fakturering. Koordinator for IT-leverandører.

Foto: Guro Skjelderup

Frants Mohr

Fordelingssjef

fm@norwaco.no

23 31 68 05

Ansvar for fordelingsarbeidet i Norwaco, herunder forberede og følge opp fordelingsforhandlinger, beregningssystemer, kontrollrutiner, dokumentasjon og utbetalinger til norske og utenlandske rettighetshaverorganisasjoner.

Foto: Guro Skjelderup

Lars Reiten

Fordelingskonsulent

lr@norwaco.no

416 73 457

Deltar i alle sider av fordelingsarbeidet i Norwaco, herunder innhenting av datagrunnlag, databehandling og service overfor norske og utenlandske rettighetshaverorganisasjoner.

Foto: Jon H. Knudtzon

Cathrine Hegge

Konsulent

ch@norwaco.no

23 31 68 09

Fordeling: Gjennomgår og koder sendeflaten i TV-kanaler som grunnlag for å fordele vederlag fra de ulike avtaleområdene nasjonalt og internasjonalt og mellom rettighetshavergrupper.

Foto: Roberto Galella

Guro Riis

Juridisk rådgiver

gr@norwaco.no

469 55 116

Bistår i pågående prosjekter både med medlemsorganisasjoner og kunder.

Foto: Jon H. Knudtzon


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993