Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Ansatte

Norwacos administrasjon

Finn rett medarbeider i oversikten nedenfor, eller benytt generell kontaktinformasjon og kontaktskjema nederst på sidene.

Elin Urkedal

Direktør

eu@norwaco.no

23 31 68 03 / 917 39 393.

Ansvar for daglig ledelse av Norwaco. Sørge for effektive klareringsløsninger til nytte for brukere og rettighetshavere, motivere en kompetent stab og rapportere til et bredt sammensatt styre for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter.

Foto: Caroline Roka

Sigrid H. Rauboti

Økonomi- og administrasjonsansvarlig

sr@norwaco.no

23 31 68 00 / 23 31 68 10

Ansvar for budsjett, regnskap, fakturering, leverandøroppfølging, kontoradministrasjon og service overfor kunder og medlemsorganisasjoner.

Foto: Caroline Roka

Hilde Agnethe Clason

Storkundeansvarlig

hac@norwaco.no

928 85 843

Kundeansvar for kommersielle TV-distributører, herunder distribusjonsavtaler for public service- og kommersielle kanaler (Fellesavtalen og K-avtalen). Forretningsutvikling innenfor TV-distribusjon og på øvrige forvaltningsområder.

Foto: Caroline Roka

Jon Harald Knudtzon

Kommunikasjonsansvarlig

jhk@norwaco.no

23 31 68 04

Ansvar for kommunikasjon med Norwacos medlemmer. Nettsider, nyhetsbrev, årsmelding, medlemsmøter, kurs og annen oppfølging av medlemsorganisasjonene. Kundeinformasjon i samarbeid med kundeansvarlig.

Foto: Caroline Roka

Ingelin Skaret

Juridisk seniorrådgiver

is@norwaco.no

23 31 68 06

Ansvar for Norwacos rammeverk for forvaltning og høringssvar. Juridisk rådgivning både i forhandlinger med kunder, i Norwacos fordelingsarbeid og mot medlemsorganisasjonene. Fagansvarlig for undervisningsområdet og TV-arkiv.

Foto: Caroline Roka

Simen Halsan Øien

Juridisk rådgiver

sho@norwaco.no

23 31 68 13

Generell juridisk bistand. Deltar i forhandlinger om nye og reviderte avtaler. Arbeider særlig innenfor områdene TV-distribusjon og privatkopiering og har ansvar for inngåelse og oppfølging av Norwacos avtaler med utenlandske organisasjoner.

Foto: Caroline Roka

Roberto Galella

Konsulent IT- og kundebehandling

rg@norwaco.no

23 31 68 07

IT-ansvarlig, med fokus på drift og utvikling av systemer for kundebehandling og fakturering. Koordinator for IT-leverandører.

Foto: Caroline Roka

Else Krogager Henriksen

Avtalekonsulent

eh@norwaco.no

23 31 68 08

Kundeansvar for ikke-kommersielle TV-distributører og for kommuner/fylkeskommuner/skoler som bruker audio- og audiovisuelt innhold i undervisningen.

Foto: Caroline Roka

Frants Mohr

Fordelingssjef

fm@norwaco.no

23 31 68 05

Ansvar for fordelingsarbeidet i Norwaco, herunder forberede og følge opp fordelingsforhandlinger, beregningssystemer, kontrollrutiner, dokumentasjon og utbetalinger til norske og utenlandske rettighetshaverorganisasjoner.

Foto: Caroline Roka

Lars Reiten

Fordelingskonsulent

lr@norwaco.no

416 73 457

Deltar i alle sider av fordelingsarbeidet i Norwaco, herunder innhenting av datagrunnlag, databehandling og service overfor norske og utenlandske rettighetshaverorganisasjoner.

Foto: Caroline Roka

Cathrine Hegge

Konsulent

ch@norwaco.no

23 31 68 09

Fordeling: Gjennomgår og koder sendeflaten i TV-kanaler som grunnlag for å fordele vederlag fra de ulike avtaleområdene nasjonalt og internasjonalt og mellom rettighetshavergrupper.

Foto: Caroline Roka

Guro Riis

Juridisk rådgiver

gr@norwaco.no

469 55 116

Bistand ved oppfølging av kunder og med fordeling, særlig innen TV på offentlig sted og på undervisningsområdet. Følger med på rettsutviklingen i EU, bistår med oppfølging av utenlandske samarbeidsparter og følger opp forpliktelser etter Åpenhetsloven.

Foto: Caroline Roka


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993