Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Om Norwaco

Norwaco forvalter rettigheter til åndsverk innen lyd og bilde (TV, film, musikk m.m.) for 65 000 individuelle norske rettighetshavere og for et stort antall utenlandske rettighetshavere. Ved å legge til rette for enkel og sikker klarering av rettigheter sørger vi for en rettferdig og bærekraftig fordeling av inntekter i forbindelse med mangfoldiggjøring og kringkasting av kultur.

Norwaco er en viktig del av verdikjeden for kultur og underholdning, og vederlaget vi fordeler, er med på å legge grunnlaget for ny skapende virksomhet.

Vi har jobbet med rettigheter siden 1980-tallet og har vært med på utviklingen frem til dagens enorme mangfold av medier og formidlingsmuligheter. Vi ønsker å være en felles arena og en ressurs for både rettighetshavere og brukere gjennom å tilby oversiktlige og enkle avtaleverk som dekker behov i stadig endring.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993