Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Rutiner for klagehåndtering og tvisteløsning

Rutiner for håndtering av klager fra medlemsorganisasjoner, andre kollektive forvaltningsorganisasjoner som Norwaco har representasjonsavtale med og utenforstående rettighetshavere.

§ 1 - Norwacos styre er klageorgan.

§ 2 - Innkomne klager fra medlemsorganisasjoner, andre kollektive forvaltningsorganisasjoner som Norwaco har representasjonsavtaler med og utenforstående rettighetshavere, skal fremlegges styret på første mulige styremøte etter at klagen er mottatt.

§ 3 - Etter at styret har behandlet klagen, skal klagen besvares skriftlig.

§ 4 - Tas klagen ikke til følge, skal det gis en begrunnelse.

§ 5 - Klage fra medlemsorganisasjoner som gjelder fordeling av vederlag, håndteres etter reglene i Norwacos vedtekter kapittel 5 om Fordelingsprosedyre i sektorene.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993