Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Avtalelisens

I tilfeller der det skjer masseutnyttelse av verk, slik som når TV-distributører tilbyr hundrevis av TV-kanaler til sine abonnenter eller lærere kopierer fra utgitte verk til bruk i undervisningen, er det praktisk talt umulig for brukeren å innhente samtykke fra og betale vederlag til hver enkelt rettighetshaver som brukes.

Når Norwaco inngår avtaler om distribusjon av TV- og radiokanaler og opptak av TV-og radioprogram til bruk i undervisning, suppleres disse avtalene av bestemmelser om avtalelisens i åndsverkloven. Avtalelisens innebærer at den avtalen Norwaco inngår med brukerne på vegne av medlemmene våre, utvides til også å gjelde verk av samme type rettighetshavere som ikke er tilsluttet Norwaco, både norske og utenlandske.

 • FORDELER MED AVTALELISENS

  For brukerne vil dette i praksis si at den avtale som inngås dekker alle rettigheter på det aktuelle området.

  For rettighetshaverne innebærer ordningen at både organiserte og ikke-organiserte rettighetshavere er bundet av avtalens vilkår.

  Dermed får avtalene også virkning for rettighetshavere utenfor organisasjonene, herunder utenlandske rettighetshavere. De utenforstående gis like stor rett som organiserte rettighetshavere, til å motta andeler av de vederlag som kreves inn.

  For at vederlagsmidlene også skal nå ut til utenlandske rettighetshavere, inngår Norwaco avtaler med organisasjoner i andre land.

 • GODKJENNELSE

  Norwaco er godkjent av Kulturdepartementet som avtalelisensutløsende organisasjon på følgende områder etter åndsverkloven § 57:

  • Samtidig og uendret videresending av verk som inngår i kringkastingssending
  • Start forfra og andre tidsforskutte tjenester samt nettlagring av TV-program (nPVR)
  • Bruk av kringkastingsforetaks arkivmateriale
  • Tilgjengeliggjøring av TV-programmer på offentlig tilgjengelige steder
  • Strømming av TV-programmer i forbindelse med undervisning


  Norwaco er også godkjent som avtalelisensutløsende organisasjon etter gammel åvl. § 13b, tilsvarende ny lov § 46 på området for:

  • Opptak av kringkastingsprogrammer til bruk i undervisning


  Kulturdepartementet har også godkjent Norwaco etter den generelle avtalelisensbestemmelsen i åvl § 63 annet ledd, for så vidt gjelder eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av norskprodusert audio- og audiovisuelt materiale internt for besøkende i bibliotek og museer.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993