Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Enkel klarering av rettigheter

Norwaco representerer medlemmene i 36 norske organisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter – til sammen ca. 65.000 individuelle rettighetshavere.

Frants Mohr

Fordelingssjef

fm@norwaco.no

23 31 68 05

Ansvar for fordelingsarbeidet i Norwaco, herunder forberede og følge opp fordelingsforhandlinger, beregningssystemer, kontrollrutiner, dokumentasjon og utbetalinger til norske og utenlandske rettighetshaverorganisasjoner.

Foto: Guro Skjelderup


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993